สโมสรนานาชาติ-คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
เอฟซี บาเซล หนึ่งแปดเก้าสาม
เอฟซี เอรอล
เป็นกลาง