อิเล็กทรอนิกส์ ลีก CLA Italy Cup
นาโปลี (OoLancer) Esports
Lazio (CarlWhizzer) Esports