อิเล็กทรอนิกส์ ลีก CLA France Cup
Esports Lyon (CarlWhizzer)
Marseille (Kit) Esports