อิเล็กทรอนิกส์ ลีก CLA England Cup
Everton FC (Zazabak)
Leicester City (Weeman)