สโมสรนานาชาติ-คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
CF Algeciras
เฟเรนวารอซี่ ทีซี
เป็นกลาง