สโมสรนานาชาติ-คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
เคเอส คราโคเวีย
พุสซา นีโปโลไมส์
เป็นกลาง