โรมาเนียลีกา 1 -เตะมุม
เอฟซี ชินเดีย ทาร์โกวิสท์
ซีเอสเอม โพลิเทนิคา