ตุรกี-รอบแพ้คัดออก
Tuzlaspor
อีสแทนบลู บาแซกซีเฮีย เอฟเค
เป็นกลาง