โรมาเนียลีกา 1
เอฟซี ชินเดีย ทาร์โกวิสท์
ซีเอสเอม โพลิเทนิคา