เยอรมนี-ลิก้า 3
VfB Lubeck
เอสวี วัลด์ฮอฟ มันเฮม เซเวน