เบลารุส-วิสชายา ลีก
เอฟซี เรอ เบรสท์
ชาคเตอร์ โซลิกอร์ส