จอร์เจีย-อีรอฟนูลี่ ลิก้า
เอฟซี เมรานี่ บิลิซิ
ชิคฮูรา ซาชฮีรี
เป็นกลาง