สาธารณรัฐเช็ก-เอฟเอ็นแอล
เอฟซี เซลเรอร์ เบลลอท วาซิม
เอฟเค ดักลา ปราก