สาธารณรัฐเช็ก-เอฟเอ็นแอล
เอฟเค วิคตอเรีย ซิซคอฟ
เอสเค ไลเซน