สโลวีเนีย-เพอวา ลิก้า
เอ็นเค อลูมินิจ คิดริเซโว
เอ็นเค ทาบอร์ เซซานา