โรมาเนียลีกา 1
เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ
UTA Arad