สโลวาเกียซุปเปอร์ลีก
เอสเค ซโลแวน บราทิสลาวา
เอฟซี วิออน ซเลท โมเรพ - วราเบิล