สาธารณรัฐเช็ก-ลิก้า 1
เอฟซี ฟาสตาฟ ซลิน
เอฟซี วิคตอเรีย พเซน