สาธารณรัฐประชาชนจีน Chinese Super League
หวู่ฮั่นแซล
เจ้อเจียง Greentown
เป็นกลาง