โปแลนด์-เอ็คสตรัคลาซ่า
เคเคเอส เลช พอซแนน
ราโคว เชสโตโชวา