สวีเดน-ออลสเวนส์คาน
ฮัมเบอร์รีย์ ไอเอฟ
มัลโม่ เอฟเอฟ