สวีเดน-ออลสเวนส์คาน -เตะมุม
คัลมร์ เอฟเอฟ
ดรูฟดาส ไอเอฟ