เยอรมนี-บุนเดสลิก้า 2
เอฟซี แอร์ทซเกย์บิร์เก่อะ เอาเอ่อะ
เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท