อิตาลี-ซีรีเอ -เตะมุม
เอเอส โรม่า
พาร์มา คาวิโอ้ 1913