สวีเดน ดามาลสเวนสกัน
พิที ไอเอฟ DFF
เอสคิลสทูน่า ยูไนเต็ด ดีเอฟเอฟ