สโลวีเนีย-เพอวา ลิก้า
เอ็นเค ทาบอร์ เซซานา
เอ็นเค บราโว่