โครเอเชีย-เอชเอ็นแอล 1
โอซีเยค
NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ