เบลารุส-วิสชายา ลีก
ชาคเตอร์ โซลิกอร์ส
ดินาโม มินสต์