ฟินแลนด์ วิคกาสลิก้า -เตะมุม
แทมเพรีน อิลเวส
อินเตอร์ ตูรกู