ฟินแลนด์ วิคกาสลิก้า
แทมเพรีน อิลเวส
อินเตอร์ ตูรกู