เดนมาร์ก-ดิวิชัน 1
เวนสเวล เอฟเอฟ
เอฟซี เฟร็ดเดอร์ริเซีย