สาธารณรัฐประชาชนจีน Chinese Super League
เซี่ยงไฮ้กรีนแลนด์ Shenhua
เซี่ยงไฮ้ SIPG
เป็นกลาง