สวิตเซอร์แลนด์-ซูเปอร์ ลีก
ลูเซิร์ย
เอฟซี เซนท์ แกลเลน หนึ่งแปดเจ็ดเก้า