สวิตเซอร์แลนด์-ซูเปอร์ ลีก
เอฟซี ซูริช
เอฟซี บาเซล หนึ่งแปดเก้าสาม