เดนมาร์ก-ซูเปอร์ลิก้าเอน -เตะมุม
AGF อาร์ฮุส
AC ฮอร์เซนส์