ฟุตซอล - Russian Super League 50 นาที
Gazprom-Ugra Yugorsk
Novaja Generacija