เบลารุสส่วนที่ 2
เอฟซี โอซโปวิส
เอฟเค ดเนียโปร โมจิเลฟ