สโมสรนานาชาติ-คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
เควี คอร์ทริจค์
KMSK Deinze