สโมสรนานาชาติ-คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
วันเอสเค โพเทฟจอน
Viktoria Otrokovice
เป็นกลาง