ผู้หญิงที่เป็นมิตรคลับ
KKS Czarni Sosnowiec (W)
UKS SMS Lodz (W)