สโมสรนานาชาติ-คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
เอฟซี สโลวาน ลิเบเรก
เอ็มเอฟเค คูโลดิม
เป็นกลาง