สหรัฐอเมริกา MLS is Back Tournament
ซาน โจนเซ อาฟเก็ส
มินเน็นโสต้า ยูไนเต็ด เอฟซี