สโมสรนานาชาติ-คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
เอซี สปาร์ต้า ปราก
เอฟซี แมสทาโบริโค
เป็นกลาง