สโมสรนานาชาติ-คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
เอฟซี วิออน ซเลท โมเรพ - วราเบิล
เอฟซี บานิค ออสตราวา