สหรัฐอเมริกา ยูเอสแอล
โคราโด สปาริง สวิสบาร์ก เอฟซี
เรียล โมนาร์ช เอสแอลซี