ส่วนพันธมิตรรัฐออสเตรเลียตะวันตก 1
UWA Nedlands
Quinns