เกาหลีใต้-เค
อินชอน ยูไนเต็ด
กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้