โครเอเชีย-เอชเอ็นแอล 1
NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ
เอ็นเค เวราสดิน เอสเอ