อิตาลี-Serie C
เอเอส ไดน่า เออมินิโอ
ออลเบีย คัลซิโอ ไนน์ทีนแอนด์ไฟว์