อิสราเอล-พรีเมียร์ ลีก
ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี